Darujte nám 2 % z dane

Venujte svoje 2 % OZ V mojom mene a my za nich prispejeme k zlepšeniu politiky na Slovensku. Aj vďaka nim budeme môcť poslancov, starostov, ale aj všetkých záujemcov o verejnú politiku prostredníctvom aktivít Komunálnej rady vzdelávať v duchu demokratických zásad: hodnotovej politiky, transparentnosti a zodpovednosti voči voličom. Prispejeme tak k obmene politickej generácie na Slovensku.

Ako venovať 2 % z dane OZ V mojom mene

Ako zamestnanec

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

Ak ste zamestnancom, daňové priznanie za rok 2018 za Vás pravdepodobne podáva Váš zamestnávateľ. Požiadať by ste o to mali do 15.2.2019. Na poukázanie 2 % z dane budete potrebovať Vášmu zamestnávateľovi doložiť iba údaje Občianskeho združenia V mojom mene.


Názov: V mojom mene
Sídlo: Koperníkova 47, Bratislava 82104
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50315391
 

Rozhodnutie o darovaní 2 % z dane môžete urobiť, aj keď Váš zamestnávateľ už daňové priznanie za Vás podal, a to do 30.4.2019. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
Následne vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 % (Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf).
Obe tlačivá doručte osobne alebo poštou do 30.4.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 

Daňového priznanie si podávam sám

Ak si ako zamestnanec podávate daňové priznanie za rok 2018 sami, budete naše údaje dopĺňať priamo do tlačiva FO typ A (Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf).

Či si podávate daňové priznanie sám alebo to za Vás robí zamestnávateľ, ak ste v roku 2018 pracovali ako dobrovoľník pre akúkoľvek jednu alebo viac organizácií dokopy minimálne 40 hodín, môžete nám z Vašej dane darovať až 3 %. Potrebujete na to potvrdenie od daných organizácií, ktorého vzor nájdete tu (Dobrovolnictvo-formular-pre-organizacie-2018.doc).

Ako fyzická osoba / podnikateľ

Daňové priznanie mi robí účtovník

Ak Vám daňové priznanie za rok 2018 robí účtovník, stačí ak mu dodáte údaje Občianskeho združenia V mojom mene.


Názov: V mojom mene
Sídlo: Koperníkova 47, Bratislava 82104
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50315391
 

Daňové priznanie si podávam sám

Ak si podávate daňové priznanie za rok 2018 sami, vypĺňate tlačivo FO typ A alebo FO typ B. 2 % z dane poukážete vyplnením údajov Občianskeho združenia V mojom mene priamo v tlačive Daňového priznania.

Ak ste v roku 2018 pracovali ako dobrovoľník pre akúkoľvek jednu alebo viac organizácií dokopy minimálne 40 hodín, môžete nám z Vašej dane darovať až 3 %. Potrebujete na to potvrdenie od daných organizácií, ktorého vzor nájdete tu (link: Dobrovolnictvo-formular-pre-organizacie-2018.doc).

Ako právnická osoba / firma

Na darovanie Vám stačia údaje Občianskeho združenia V mojom mene, ktoré vyplníte v tlačive Daňové priznanie PO


Názov: V mojom mene
Sídlo: Koperníkova 47, Bratislava 82104
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50315391

Tlačivo Daňové priznanie PO (link: Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2018.pdf)

Ako firma môžete darovať 1 % alebo 2 % z Vašej dane, podľa nasledujúcich kritérií:

  • Ak právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať iba 1 % z dane.
  • Ak právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môžete poukázať až 2 % z dane.